Organizatorzy

Komitet organizacyjny Konferencji:

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 

dr Anna Wieczorek-Szymańska – Kierownik
dr Karolina Beyer
dr Barbara Czerniachowicz
dr Wojciech Leoński
dr Malwina Szczepkowska
mgr Anna Suchocka

RADA NAUKOWA:

dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł-Nadolna – Przewodnicząca

KONTAKT:

e-mail: conference.EME@usz.edu.pl
http://www.konferencjagzs.wordpress.com
http://www.facebook.com/konferencja.gzsi

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Reklamy