Rada Naukowa

Rada Naukowa

 • dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł-Nadolna – Uniwersytet Szczeciński – Przewodnicząca Rady Naukowej
 • prof. UE Piotr Bartkowiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. prof. US Jacek Batóg – Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. US Tomasz Bernat – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. Grazia Calabrò – University of Messina (Włochy)
 • prof. Edoardo Della Torre – University of Bergamo (Włochy)
 • prof. Viktors Gopejenko -ISMA University, Riga (Łotwa)
 • dr hab. prof. US Krzysztof Janasz – Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. UEK Jarosław Kaczmarek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. prof. US Barbara Kryk – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. Maurizio Lanfranchi – University of Messina (Włochy)
 • prof. Kari Liuhto – Turku School of Economics and Business Administration (Finlandia)
 • dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. Adele Marino – University of Messina (Włochy)
 • dr hab. prof. UEK Janusz Nesterak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. Carmen Paștiu – – University of Alba Iulia (Rumunia)
 • prof. Masimiliano Piras – University of Cagliari (Włochy)
 • prof. Viktoriia Riashchenko –  ISMA University, Riga (Łotwa)
 • dr hab. prof. UZ Arkadiusz Świadek – Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Marek Szarucki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. Tatiana Tchemisova – University of Aveiro (Hiszpania)
 • prof. Anatoliy Ukrainets-National University of Food Technologies, Kyiv (Ukraina)
 • prof. Jorge Vila Biglieri – University of Vigo (Hiszpania)
 • dr hab. prof. US Joanna Wiśniewska – Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. US Tomasz Wiśniewski – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Dariusz Zarzecki – Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. UE Anetta Zielińska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Karolina Beyer –Uniwersytet Szczeciński
 • dr Barbara Czerniachowicz – Uniwersytet Szczeciński
 • dr Marzena Frankowska – Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksandra Gąsior – Uniwersytet Szczeciński
 • dr Małgorzata Guzowska – Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Kasińska – Akademia Morska w Szczecinie
 • dr inż. Konrad Kolegowicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wojciech Leoński – Uniwersytet Szczeciński
 • dr Andrzej Lis – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Krejner-Nowecka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Paweł Krzemiński – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Silivia Maican – University of Alba Iulia (Rumunia)
 • dr Malwina Szczepkowska – Uniwersytet Szczeciński
 • dr Nina Szczygieł – University of Aveiro (Portugalia)
 • dr Wojciech Szymla – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Wieczorek-Szymańska – Uniwersytet Szczeciński
 • dr Piotr Wołejsza – Akademia Morska w Szczecinie

547150_358786230908542_617296725_n

Reklamy