Tematyka konferencji

Obszary tematyczne:

Modele biznesowe;
Konkurencyjność przedsiębiorstw;
Społeczna odpowiedzialność biznesu;
Przedsiębiorczość;
Finanse;
Kapitał ludzki;
Przywództwo;
Kapitał społeczny;
Innowacje;
Kapitał intelektualny;
Zarządzanie wiedzą;
Logistyka;
Marketing,
Zarządzanie;
Zrównoważony rozwój;
Nowoczesne formy przedsiębiorstw.

Scientific topics:

Business models;
Competitiveness of organizations;
Corporate Social Responsibility;
Entrepreneurship;
Finance;
Human Resources;
Leadership;
Social Capital;
Innovations;
Intellectual capital;
Knowledge management;
Logistic;
Marketing;
Management;
Sustainability development;
The modern types of organizations.

547150_358786230908542_617296725_n

Reklamy